首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'C. Ren', 共找到 298个内容。

   将选定结果: 

 Experimental observation of an anomalous weak value without post-selection

Mu Yang Qiang Li Zheng-Hao Liu Ze-Yan Hao Chang-Liang Ren Jin-Shi Xu Chuan-Feng Li Guang-Can Guo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(09):1468-1474

 Phosphor-free single chip GaN-based white light emitting diodes with a moderate color rendering index and significantly enhanced communications bandwidth

Rongqiao Wan Xiang Gao Liancheng Wang Shuo Zhang Xiongbin Chen Zhiqiang Liu Xiaoyan Yi Junxi Wang Junhui Li Wenhui Zhu Jinmin Li

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1110-1117

 Spectrally resolved Hong–Ou–Mandel interferometry for quantum-optical coherence tomography

Pablo Yepiz-Graciano Alí Michel Angulo Martínez Dorilian Lopez-Mago Hector Cruz-Ramirez Alfred B. U’Ren

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):1023-1034

 Photonic engineering of superbroadband near-infrared emission in nanoglass composites containing hybrid metal and dielectric nanocrystals

Zhigang Gao Haibo Zhu Bochao Sun Yingke Ji Xiaosong Lu Hao Tian Jing Ren Shu Guo Jianzhong Zhang Jun Yang Xiangeng Meng Katsuhisa Tanaka

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):698-706

 Inverse design of digital nanophotonic devices using the adjoint method

Kaiyuan Wang Xinshu Ren Weijie Chang Longhui Lu Deming Liu Minming Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(04):528-533

 High-power hybrid GaN-based green laser diodes with ITO cladding layer

Lei Hu Xiaoyu Ren Jianping Liu Aiqin Tian Lingrong Jiang Siyi Huang Wei Zhou Liqun Zhang Hui Yang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(03):279-285

 Ultraviolet-to-microwave room-temperature photodetectors based on three-dimensional graphene foams

Yifan Li Yating Zhang Yu Yu Zhiliang Chen Qingyan Li Tengteng Li Jie Li Hongliang Zhao Quan Sheng Feng Yan Zhen Ge Yuxin Ren Yongsheng Chen Jianquan Yao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(03):368-374

 Breathing dissipative soliton explosions in a bidirectional ultrafast fiber laser

Yi Zhou Yu-Xuan Ren Jiawei Shi Kenneth K. Y. Wong

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(10):1566-1572

 Control of the ultrafast photo-electronic dynamics of a chemical-vapor-deposited-grown graphene by ozone oxidation

Min Guo Lai-Peng Ma Wencai Ren Tianshu Lai

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):17-23

 Experimental demonstration of full-field quantum optical coherence tomography

Zeferino Ibarra-Borja Carlos Sevilla-Gutiérrez Roberto Ramírez-Alarcón Hector Cruz-Ramírez Alfred B. U’Ren

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):51-56

 Transport of ultraintense laser-driven relativistic electrons in dielectric targets

X. H. Yang C. Ren H. Xu Y. Y. Ma F. Q. Shao

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e2

 Ultrafast fiber lasers mode-locked by two-dimensional materials: review and prospect

Tian Jiang Ke Yin Cong Wang Jie You Hao Ouyang Runlin Miao Chenxi Zhang Ke Wei Han Li Haitao Chen Renyan Zhang Xin Zheng Zhongjie Xu Xiangai Cheng Han Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):78-90

 X-ray emission characteristics in magnetically driven plasma jet experiments on PTS facility

Qiang Xu Shaotong Zhou Kun-lun Wang Siqun Zhang Hongchun Cai Xiao Ren Pan Liu Xian bin Huang Li Zhao Wenkang Zou

[摘要]Jets are commonly observed astrophysical phenomena. To study the x-ray emission characteristics of jets, a series of radial foil Z-pinch experiments are carried out on the Primary Test Stand at the In...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2020, 5(01):014401

 原料配比和助熔剂对高显色LED用红色荧光粉(Sr0.96,Eu0.04)LiAl3N4性能的影响

李璇璇 王大伟 杨志平 李 旭 王志军 李盼来 刘学千 张 楠

[摘要]以Sr3N2、Eu2O3、AlN和Li3N为原料, 利用高压氮化烧结制备了系列高显色LED用红色荧光粉(Sr0.96,Eu0.04)LiAl3N4。通过XRD、SEM图像和激发发射光谱研究了不同Sr3N2用量、不同助熔剂对荧光粉颗粒和发光性能的影响。XRD及...

 PDF全文发光学报 | 2020, 41(07):800

 全光谱LED技术研究进展

裘金阳 陈 磊 王新中 林金填

[摘要]全光谱LED具有光谱和太阳光可见光光谱相似度高、色彩饱和度和保真度高、显色指数接近100且无蓝光危害等优点, 被认为是未来半导体照明技术的一个主流方向。本文从全光谱LED的概念和特性着手, 简述了全光谱LED方案相较...

 PDF全文发光学报 | 2020, 41(02):199

 基于红/绿/蓝/青/黄/暖白6色LED的白光光谱优化方法

田会娟 胡阳 陈陶 柳建新 蔡敏鹏 关涛

[摘要]提出了一种基于脉冲宽度调制(PWM)的红/绿/蓝/青/黄/暖白(R/G/B/C/Y/WW)6色发光二极管(LED)的白光光谱优化方法。该方法根据光谱叠加性原理,采用1931 CIE-XYZ三刺激值建立了G+WW,B+C,R+Y各混合光源色坐标与光通量贡献率...

 PDF全文光学学报 | 2020, 40(08):0823001

 激光投影电视中图像细节层次感的恰可察觉差

王飞霞 王俊轶 李晓华 王坚 刘皓天 屠彦

[摘要]细节层次感是影响激光投影电视整体画质的重要因素之一。通过二项迫选法和“一上二下”阶梯法的主观视觉感知实验,测量并确定了激光投影电视细节层次感的恰可察觉差(JND);分析了其影响因素,并进一步比较了激光投影电视...

 PDF全文光学学报 | 2020, 40(05):0533001

 利用光场合成与弥散圆渲染的单幅图像重聚焦

王奇 傅雨田

[摘要]提出一种单幅图像动态重聚焦方法,结合基于深度学习的光场合成与基于几何结构的弥散圆渲染方法,模拟出光场重聚焦效果。该方法仅输入单幅图像,首先进行深度估计,然后将深度图转换为视差,最后在不同深度确定弥散圆直径以...

 PDF全文光学学报 | 2020, 40(01):0111021

 Analysis of detection error for spot position in fiber nutation model

Xueqiang Zhao Yunpeng Zhang Minjie Huang Peipei Hou Ren Zhu Jianfeng Sun Xia Hou Weibiao Chen

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):020604

 Dynamic relaxation process of a 3D super crystal structure in a Cu:KTN crystal

Quanxin Yang Xin Zhang Hongliang Liu Xuping Wang Yingying Ren Shan He Xiaojin Li Pengfei Wu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021901

 Bias-free operational monolithic symmetric-connected photodiode array

Dan Yang Yongqing Huang Tao Liu Xiaokai Ma Xiaofeng Duan Kai Liu Xiaomin Ren

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(01):012501

 Highly Sensitive Refractive Index Sensor Based on Polymer Long-Period Waveguide Grating With Liquid Cladding

Lingfang WANG Keyu REN Bao SUN Kaixin CHEN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(01):19

 Magnesium ion-implantation-based gallium nitride p-i-n photodiode for visible-blind ultraviolet detection

Weizong Xu Yating Shi Fangfang Ren Dong Zhou Linlin Su Qing Liu Liang Cheng Jiandong Ye Dunjun Chen Rong Zhang Youdou Zheng Hai Lu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(08):B48-54

 Transmission of photonic polarization states through 55-m water: towards air-to-sea quantum communication

Cheng-Qiu Hu Zeng-Quan Yan Jun Gao Zhi-Qiang Jiao Zhan-Ming Li Wei-Guan Shen Yuan Chen Ruo-Jing Ren Lu-Feng Qiao Ai-Lin Yang Hao Tang Xian-Min Jin

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(08):A40-44

 Ultra-high-resolution detection of Pb2+ ions using a black phosphorus functionalized microfiber coil resonator

Yu Yin Shi Li Shunbin Wang Shijie Jia Jing Ren Gerald Farrell Elfed Lewis Pengfei Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(06):622-629

 0.33 mJ, 104.3 W dissipative soliton resonance based on a figure-of-9 double-clad Tm-doped oscillator and an all-fiber MOPA system

Zhijian Zheng Deqin Ouyang Xikui Ren Jinzhang Wang Jihong Pei Shuangchen Ruan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(05):513-517

 Review of gallium-oxide-based solar-blind ultraviolet photodetectors

Xuanhu Chen Fangfang Ren Shulin Gu Jiandong Ye

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):381-415

 Soliton and bound-state soliton mode-locked fiber laser based on a MoS2/fluorine mica Langmuir–Blodgett film saturable absorber

Ruidong Lü Yonggang Wang Jiang Wang Wei Ren Lu Li Sicong Liu Zhendong Chen Yongfang Li Hongying Wang Fuxing Fu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):431-436

 Temperature dependence of the ionization coefficients of InAlAs and AlGaAs digital alloy: erratum

Yuan Yuan Jiyuan Zheng Yaohua Tan Min Ren Yiwei Peng Ann-Kathryn Rockwell Seth R. Bank Avik W. Ghosh Joe C. Campbell

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(03):273

 Third-order nonlinear optical properties of WTe2 films synthesized by pulsed laser deposition

Mi He Yequan Chen Lipeng Zhu Huan Wang Xuefeng Wang Xinlong Xu Zhanyu Ren

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1493-1500

首页上一页12345678910下一页尾页