首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Y. Y. Ma', 共找到 460个内容。

   将选定结果: 

 Generation of squeezed states of light in arbitrary complex amplitude transverse distribution

Long Ma Hui Guo Hengxin Sun Kui Liu Bida Su Jiangrui Gao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(09):1422-1427

 Phase demodulation method based on a dual-identical-chirped-pulse and weak fiber Bragg gratings for quasi-distributed acoustic sensing

Guanhua Liang Junfeng Jiang Kun Liu Shuang Wang Tianhua Xu Wenjie Chen Zhe Ma Zhenyang Ding Xuezhi Zhang Yongning Zhang Tiegen Liu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1093-1099

 Research progress in large-area perovskite solar cells

Yang Zhao Fei Ma Feng Gao Zhigang Yin Xingwang Zhang Jingbi You

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):A1-15

 Cross-cumulant enhanced radiality nanoscopy for multicolor superresolution subcellular imaging

Zhiping Zeng Jing Ma Canhua Xu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):893-898

 Design and fabrication of a SiN-Si dual-layer optical phased array chip

Pengfei Wang Guangzhen Luo Yang Xu Yajie Li Yanmei Su Jianbin Ma Ruiting Wang Zhengxia Yang Xuliang Zhou Yejin Zhang Jiaoqing Pan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):912-919

 Super-resolution compressive spectral imaging via two-tone adaptive coding: publisher’s note

Chang Xu Tingfa Xu Ge Yan Xu Ma Yuhan Zhang Xi Wang Feng Zhao Gonzalo R. Arce

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):892-892

 Deep-learning-assisted, two-stage phase control method for high-power mode-programmable orbital angular momentum beam generation

Tianyue Hou Yi An Qi Chang Pengfei Ma Jun Li Liangjin Huang Dong Zhi Jian Wu Rongtao Su Yanxing Ma Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):715-722

 Effects of third-order dispersion on temporal soliton compression in dispersion-engineered silicon photonic crystal waveguides

Jiali Liao Yang Gao Yanling Sun Lin Ma Zhenzhong Lu Xiujian Li

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):729-736

 High-performance mid-wavelength InAs avalanche photodiode using AlAs0.13Sb0.87 as the multiplication layer

Jianliang Huang Chengcheng Zhao Biying Nie Shiyu Xie Dominic C. M. Kwan Xiao Meng Yanhua Zhang Diana L. Huffaker Wenquan Ma

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):755-759

 Narrow-linewidth thermally tuned multi-channel interference widely tunable semiconductor laser with thermal tuning power below 50 mW

Quanan Chen Chun Jiang Kuankuan Wang Miao Zhang Xiang Ma Ye Liu Qiaoyin Lu Weihua Guo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):671-676

 High-efficiency and high-power single-frequency fiber laser at 1.6 μm based on cascaded energy-transfer pumping

Xianchao Guan Qilai Zhao Wei Lin Tianyi Tan Changsheng Yang Pengfei Ma Zhongmin Yang Shanhui Xu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(03):414-420

 Super-resolution compressive spectral imaging via two-tone adaptive coding

Chang Xu Tingfa Xu Ge Yan Xu Ma Yuhan Zhang Xi Wang Feng Zhao Gonzalo R. Arce

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(03):395-411

 Real-time, in situ probing of gamma radiation damage with packaged integrated photonic chips

Qingyang Du Jér?me Michon Bingzhao Li Derek Kita Danhao Ma Haijie Zuo Shaoliang Yu Tian Gu Anuradha Agarwal Mo Li Juejun Hu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(02):186-193

 Thermometry strategy developed based on fluorescence contrast driven by varying excitations in codoped LiNbO3

Siwei Long Shaopeng Lin Decai Ma Yunzhong Zhu Huashan Li Biao Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(02):135-142

 Flexible microbubble-based Fabry–Pérot cavity for sensitive ultrasound detection and wide-view photoacoustic imaging

Jun Ma Yang He Xue Bai Li-Peng Sun Kai Chen Kyunghwan Oh Bai-Ou Guan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(10):1558-1565

 Control of the ultrafast photo-electronic dynamics of a chemical-vapor-deposited-grown graphene by ozone oxidation

Min Guo Lai-Peng Ma Wencai Ren Tianshu Lai

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):17-23

 High-efficiency 50 W burst-mode hundred picosecond green laser

Ning Ma Meng Chen Ce Yang Shang Lu Xie Zhang Xinbiao Du

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e1

 Transport of ultraintense laser-driven relativistic electrons in dielectric targets

X. H. Yang C. Ren H. Xu Y. Y. Ma F. Q. Shao

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e2

 Ultrabroadband, few-cycle pulses directly from a Mamyshev fiber oscillator

Chunyang Ma Ankita Khanolkar Yimin Zang Andy Chong

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):65-69

 自模板法合成5 V尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4正极材料及电化学性能研究

黄振德 彭迪

[摘要]通过自模板法采用马来酸酐与丙烯酸接枝共聚得到改性聚丙烯酸碳酸盐前驱体, 模板结构呈交联网状稳固致密, 高温烧结制得5 V锂离子电池 LiNi0.5Mn1.5O4正极材料。经XRD、SEM、恒电流充放电和电化学循环伏安测试, 所得材...

 PDF全文人工晶体学报 | 2020, 49(01):114

 铜锌锡硫带边电子结构及缺陷态的光学表征

Su-Yu MA Chuan-He MA Xiao-Shuang LU Guo-Shuai LI Lin SUN Ye CHEN Fang-Yu YUE Jun-Hao CHU

[摘要]利用吸收、光电流和光致发光等光谱表征并结合理论报道,分析了缺陷态丰富的铜锌锡硫半导体材料的光学带隙、带尾态和深浅杂质能级,揭示了SnZn相关的缺陷态是影响铜锌锡硫带边电子结构的关键因素,其中高浓度的中性缺...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):92-98

 与GaAs基VCSEL同材料体系高对比度亚波长光栅的设计

Feng-Ling WANG Lei CHEN Qiu-Bo ZHANG Li XU Hui LI Hai-Zhu WANG Yong-Qin HAO Xiao-Hui MA

[摘要]设计了一种用于850 nm GaAs基VCSEL的高折射率对比度亚波长光栅(HCG),整体结构采用GaAs材料体系,包含光栅层及为缓解其应力问题而设计的应力缓冲层和以AlGaAs或AlAs氧化后形成的AlOx低折射率亚层。通过Rsoft软件对...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):19-24

 Off-axis multi-wavelength dispersion controlling metalens for multi-color imaging

Kaihua Dou Xin Xie Mingbo Pu Xiong Li Xiaoliang Ma Changtao Wang Xiangang Luo

[摘要]Dispersion control is crucial in optical systems, and chromatic aberration is an important factor affecting imaging quality in imaging systems. Due to the inherent property of materials, dispersion en...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2020, 3(04):190005

 Optically pumped room temperature low threshold deep UV lasers grown on native AlN substrates

Akhil Raj Kumar Kalapala Dong Liu Sang June Cho Jeongpil Park Deyin Zhao John D. Albrecht Baxter Moody Zhenqiang Ma Weidong Zhou

[摘要]We report here an optically pumped deep UV edge emitting laser with AlGaN multiple quantum wells (MQWs) active region grown on AlN substrate by low pressure organometallic vapor phase epitaxy (LP-OMVP...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2020, 3(04):190025

 Enhanced light–matter interactions in dielectric nanostructures via machine-learning approach

Lei Xu Mohsen Rahmani Yixuan Ma Daria A. Smirnova Khosro Zangeneh Kamali Fu Deng Yan Kei Chiang Lujun Huang Haoyang Zhang Stephen Gould Dragomir N. Neshev Andrey E. Miroshnichenko

[摘要]

 PDF全文Advanced Photonics | 2020, 2(02):026003-26003

 Spatiotemporal rotational dynamics of laser-driven molecules

Kang Lin Ilia Tutunnikov Junyang Ma Junjie Qiang Lianrong Zhou Olivier Faucher Yehiam Prior Ilya Sh. Averbukh Jian Wu

[摘要]

 PDF全文Advanced Photonics | 2020, 2(02):024002-24002

 21.2 kW, 1.94 times diffraction-limit quasi-continuous-wave laser based on a multi-stage, power-scalable and adaptive optics controlled Yb:YAG master-oscillator-power-amplifier system

黄磊 郑亚旻 郭亚丁 张林 孙闯 王小军

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(06):061402

 Generation of 131 fs mode-locked pulses from 2.8 μm Er:ZBLAN fiber laser

Hongan Gu Zhipeng Qin Guoqiang Xie Ting Hai Peng Yuan Jingui Ma Liejia Qian

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(03):031402

 Laser frequency instability of 6 × 10?16 using 10-cm-long cavities on a cubic spacer

Xiaotong Chen Yanyi Jiang Bo Li Hongfu Yu Haifeng Jiang Tao Wang Yuan Yao Longsheng Ma

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(03):030201

 A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

Cuiting Sun Ran Wang Xiren Jin Zemin Wang Weiliang Liu Shuo Zhang Yiwei Ma Jingyu Lin Yue Li Tao Geng Weimin Sun Zhongquan Qu Libo Yuan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021203

首页上一页12345678910下一页尾页