Review Articles 

Gold nanoparticles for cancer theranostics — A brief update

Ning Zhao, Yongxu Pan, Zhen Cheng, Hongguang Liu

DOI: 10.1142/S1793545816300044

 

The role of surface functionalization of silica nanoparticles for bioimaging

Maria C. Gomes, Ângela Cunha, Tito Trindade, João P. C. Tomé

DOI: 10.1142/S1793545816300056

 

Upconversion nanoparticle as a theranostic agent for tumor imaging and therapy

Wenkai Fang, Yanchun Wei

DOI: 10.1142/S1793545816300068

 

Research Articles

Indocyanine green loaded graphene oxide for high-efficient photoacoustic tumor therapy

Baoyun Yan, Huan Qin

DOI: 10.1142/S1793545816420013

 

Fluorescent and quantitative mitochondrial redox imaging of tumor targeted by Octa-RGD probe

Shuang Sha, Fei Yang, Anle Wang, Honglin Jin, Zhihong Zhang, Qiaoya Lin

DOI: 10.1142/S1793545816420025

 

Surface-ligand effect on radiosensitization of ultrasmall luminescent gold nanoparticles

Xingya Jiang, Bujie Du, Mengxiao Yu, Xun Jia, Jie Zheng

DOI: 10.1142/S1793545816420037

 

The morphological changes in the internal organs of laboratory animals after prolonged oral administration of gold nanoparticles

Alla B. Bucharskaya, Galina N. Maslyakova, Svetlana S. Pakhomy, Olga V. Zlobina, Irina O. Bugaeva, Nikita A. Navolokin, Boris N. Khlebtsov, Vladimir A. Bogatyrev, Nikolai G. Khlebtsov, Valery V. Tuchin

DOI: 10.1142/S1793545816420049

 

Enhancing sensitivity of SERRS nanoprobes by modifying heptamethine cyanine-based reporter molecules

Yunfei Zhang, Danqi Li, Xingyu Zhou, Xihui Gao, Shengyuan Zhao, Cong Li

DOI: 10.1142/S1793545816420050

 

阅读原文网址:http://www.worldscientific.com/toc/jiohs/09/04