Recent advances in fluorescence-based in vivo flow cytometry
Kai PangBobo Gu, Feng LiuMingli DongLianqing Zhu and Xunbin Wei
https://doi.org/10.1142/S1793545819300088
 
Brief review on learning-based methods for optical tomography
Lin Zhang and Guanglei Zhang
https://doi.org/10.1142/S1793545819300118
 
Application of functional near-infrared spectroscopy in the healthcare industry: A review
Keum-Shik Hong and M. Atif Yaqub
https://doi.org/10.1142/S179354581930012X
 
Biomedical optical properties of color light and near-infrared fluorescence separated-merged imager
Rui ZhangYa-Zhou Xue and Xiao-Feng Yang
https://doi.org/10.1142/S1793545819400017
 
Aggregation-induced emission nanoparticles for in vivo three-photon fluorescence microscopic rat brain angiography
Hequn ZhangWeisi XieMing ChenLiang ZhuZhe FengYalun WangWang XiBen Zhong Tang and Jun Qian
https://doi.org/10.1142/S1793545819500123
 
Determination of creatinine level in patient blood samples by Fourier NIR spectroscopy and multivariate analysis in comparison with biochemical assay
Zvi Hai Barnea and David Abookasis
https://doi.org/10.1142/S1793545819500159
 
A flow chemiluminescence paper-based microfluidic device for detection of chromium (III) in water
Qiuping ShangPeng ZhangHuijie LiRui Liu and Chunsun Zhang
https://doi.org/10.1142/S1793545819500160
 
Biomedical applications of Jones-matrix tomography to polycrystalline films of biological fluids
V. A. UshenkoA. Yu. SdobnovW. D. MishalovA. V. DubolazovO. V. OlarV. T. BachinskyiA. G. UshenkoYu. A. UshenkoO. Ya. Wanchuliak and I. Meglinski
https://doi.org/10.1142/S1793545819500172
 
Equidistant combination wavelength screening and step-by-step phase-out method for the near-infrared spectroscopic analysis of serum urea nitrogen
Yihui YangFenfen LeiJing ZhangLijun YaoJiemei Chen and Tao Pan
https://doi.org/10.1142/S1793545819500184
 
Real-time detection of LMP1/LMP1 interaction in MββCD-induced apoptosis of nasopharyngeal carcinoma cells using FRET method
Zhiwei WuQing YeYimei HuangYating LinMengmeng ZhengXiaoyan WangShusen Xie and Juqiang Lin
https://doi.org/10.1142/S1793545819500196
 
Overexpression of Myocardin-related transcription factor-A attenuated middle cerebral artery occlusion/reperfusion-induced apoptosis via the Mcl-1/Cyt C/cleaved caspase 3 pathway
Zhi-Jun YuJing DuWei ZhangShu-Qi ZhaoWei DongShi-Qiang XuLing HuZhen-Li MinQiong YuanChunxiang Zhang and Xia-Min Hu
https://doi.org/10.1142/S1793545819500226
 
Super-resolution microscopy based on parallel detection
Zhimin ZhangShaocong LiuLiang XuYubing HanCuifang KuangYong LiuXiang HaoHongqin Yang and Xu Liu
https://doi.org/10.1142/S1793545819500238